sicp-ex-4.24<< Previous exercise (4.23) | Index | Next exercise (4.25) >>


felix021

Below are 2 simple tests, loops and calculating fibonacci numbers.

 ; 4-24.test1.scm 
 
 (define (loop n) 
   (if (> n 0) 
     (loop (- n 1)))) 
 
 (loop 1000000) 
 (exit) 
 ; 4-24.test2.scm 
 
 (define (fib n) 
   (if (<= n 2) 
     1 
     (+ (fib (- n 1)) (fib (- n 2))))) 
 
 (fib 30) 
 (exit) 

My results are:

only eval: loop 9.689s, fib 18.880s

analyze + eval: loop 5.528s, fib 10.682s